Projecten online onderwijs

Online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW stelt jaarlijks geld beschikbaar voor een stimuleringsregeling om dit te bevorderen. Op deze pagina vind je een overzicht van de projecten die aan deze regeling hebben deelgenomen.

Stimuleringsregeling online onderwijs

Kennisdossiers online onderwijs

peer feedback tools

Aan de slag met peerfeedback

Peerfeedback is een manier om grootschalig onderwijs persoonlijker te maken en kan de werkdruk van de docent verlichten. Het is een aantoonbaar geschikte onderwijsvorm om dieper leren - kritisch denken, kennis verwerken, creativiteit - te bewerkstelligen bij studenten. Wil je ook aan de slag met peerfeedback?

Lees meer over Peerfeedback

peerfeedback en online binding

Online Binding

Hoe verwelkom je online (nieuwe) studenten en zorg je ervoor dat ze zich met elkaar en de opleiding verbonden voelen? Hoe houd je studenten online gemotiveerd? Online onderwijs vraagt om een andere werkwijze om online binding tot stand te brengen. Hoe je dit doet? Wij helpen je op weg met tips en tricks die je in de praktijk kunt inzetten.

Lees meer over online binding

handen

Organiseer verdiepend contact met online begeleiden

Hoe kun je online het contact onderhouden tussen de docent en de student en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren? Online begeleiding biedt meer flexibiliteit en een mix van begeleidingsvormen, waardoor het onderwijs interessanter wordt voor student en docent. Lees de praktijkverhalen om online begeleiden in de onderwijspraktijk in te zetten.

Lees meer over online begeleiden

Projecten leermaterialen delen en hergebruiken

Bekijk ook de projecten van pijler open leermaterialen van de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs.

Naar de projecten

Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

OCW stelt budget beschikbaar voor innovatie en kwaliteitsverbetering door ict in het onderwijs. SURF voert deze stimuleringsregeling uit.

Lees meer