Projecten stimuleringsregeling open en online onderwijs 2015 - 2017

Het ministerie van OCW stelt jaarlijks geld beschikbaar om open en online onderwijs te bevorderen. Op deze pagina vind je een  overzicht van projecten die aan deze stimuleringsregeling hebben deelgenomen in 2015-2017. De projecten waren in deze periode vooral gericht op het ontwikkelen van online leermaterialen, cursussen en lespakketten.

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Techniek

Laat je inspireren door de projecten in de stimuleringsregeling Open en online onderwijs.Hieronder vind je de projecten in de categorie techniek.

Flexibele leerpaden in Responsible Innovation – omgaan met ethische vraagstukken en bijbehorende risico’s.

Achteraanzijde van studenten in wit

De TU Delft wil toekomstige en huidige ingenieurs in binnen- en buitenland onderwijzen in Responsible Innovation. Responsible Innovation gaat over omgaan met ethische vraagstukken en bijbehorende risico’s. Deze kennis maakte de TU in dit project online beschikbaar. Ze ontwikkelden hiervoor onder andere een MOOC over Responsible Innovation en een bijbehorend e-book

Naar het project 

Wetenschappelijke programmeerskills voor iedereen

Betastudenten werken met onderzoekstools voor data-analyse en datavisualisatie, maar kunnen vaak zelf niet programmeren. Daarom heeft de Universiteit van Amsterdam een open en online cursus ontwikkeld voor deze vaardigheid. 

Naar het project 

Open online Bètadidactiek

Laptop met scherm open op pagina Open online Betadidactiek

In het project Open online Bètadidactiek werken Nederlandse lerarenopleidingen aan gezamenlijke online modules vakdidactiek voor bètavakken. De Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht ontwikkelden de infrastructuur en het procesmodel. Geïnteresseerd? Bekijk dan ook het follow-up project Open Online Wiskundedidactiek

Naar het project 

Sketchlab – digitale platform voor handtekeninstructies en -opdrachten 

Universiteit Twente ontwikkelde het digitale platform Sketchlab. Op Sketchlab krijgen studenten handtekeninstructies en -opdrachten aangeboden. Die kunnen zij thuis en tijdens werkcolleges verwerken en ze krijgen feedback op hun uitwerkingen van docenten en medestudenten. Op de projectpagina is ook de Handleiding voor het onderwijskundig ontwerp en de code en documentatie van het platform beschikbaar. 

Naar het project 

Learn computer networking fundamentals in a challenging and engaging way

Netwerkverbinding uitgebeeld met devices

Met dit project wil de Universiteit Twente (UT) onderwijs over computernetwerken beschikbaar stellen aan een wereldwijd publiek en in het bijzonder andere universiteiten. Ze gebruiken daarbij ‘challenges’ als onderwijsvorm. 

Naar het project 

The scientific method: learning by doing 

In The scientific method – learning by doing, een modulaire online cursus van Wageningen University & Research, wordt de verbinding tussen leren over wetenschappelijke methoden en het toepassen ervan wél gemaakt. 

Naar het project