Online Binding

Hoe verwelkom je online (nieuwe) studenten en zorg je ervoor dat ze zich met elkaar en de opleiding verbonden voelen? Hoe houd je studenten online gemotiveerd? Online onderwijs vraagt om een andere werkwijze om online binding tot stand te brengen. Hoe je dit doet? Wij helpen je op weg met tips en tricks die je in de praktijk kunt inzetten!

Online Binding

Binding tussen studenten

Instellingen zijn de ontmoetingsplek voor studenten. Om colleges te volgen, te studeren, maar ook om bij te kletsen met een kop koffie in de kantine. Om ook online zo’n plek te creëren waar studenten graag komen om elkaar te ontmoeten bekijken we een aantal good practices. 

Doe inspiratie op met community's, buddy-systemen en samenwerken leren

We presenteren online community’s, buddy-systemen en verschillende vormen van samenwerkend leren. Diverse projecten uit de stimuleringsregeling open en online onderwijs houden zich hiermee bezig. Doe inspiratie op voor je eigen onderwijspraktijk.

Binding studenten

Online Community

Zorg ervoor dat je een plek creëert voor een kleine groep studenten, bijvoorbeeld van dezelfde jaargroep, zodat er een kleine community ontstaat. Maar faciliteer en activeer studenten ook om aan andere communities deel te nemen om zo nieuwe mensen te ontmoeten. Een mix van online en fysiek is hierbij het beste, waarbij je van beide aspecten de sterkste kanten gebruikt.

Zorg voor een levendige community met voldoende activiteiten die op regelmatige basis plaatsvinden. Niet alleen quizzes en borrels maar ook andere activiteiten. Waar studenten zich aan elkaar presenteren, of waar docenten in een blog of vlog iets kunnen vertellen over nieuwe ontwikkelingen in het vak.

Bekijk welke mogelijkheden hiervoor zijn binnen jouw eigen instelling, vaak zijn er al meer tools beschikbaar dan je denkt.

Online Hotspot Zuyd

Studenten creëerden samen met een docent zelf hun 3D online onderwijs -en sociale hotspot. In deze virtuele ruimtes geven docenten les en komen studenten samen op een laagdrempelig wijze. In tegenstelling tot videobellen, kan je in deze ruimtes rondlopen met een avatar die interacties aan kan gaan. Daardoor is de ervaring persoonlijker.

Buddy-systeem

Bij een aantal opleidingen is een buddy-systeem opgezet waarin eerstejaarsstudenten zijn gekoppeld aan ouderejaars. Studenten geven zichzelf op als zij hier behoefte aan hebben. Organiseer dit wel alleen voor studenten die hier behoefte aan hebben, anders komt het niet snel van de grond. Daarnaast kun je studenten aan elkaar koppelen die met eenzelfde opdracht bezig zijn, zoals een thesis.

Buddy-systeem Inholland: bijles aan medestudenten

Bij Hogeschool Inholland Amsterdam zette student Risheet Lal een uitgebreid bijlesprogramma voor eerstejaars op. Dit was zo succesvol dat het aantal deelnemers aan deze vrijwillige bijlessen in een jaar tijd steeg van 12 naar zo’n 300.

Risheet helpt bij leren plannen, tentamens voorbereiden en denkt mee over waar je met je studie naartoe wilt. Samenvattingen, uitgewerkte leerdoelen en extra oefentoetsen staan allemaal gestructureerd in Dropbox die voor alle leden van de studievereniging toegankelijk zijn.

“Ik ben geen vervanging van de docenten. Ik ben een hulpmiddel voor als het toch wat zwaarder blijkt te zijn dan een student had verwacht.” – Student Risheet Lal

Samenwerkend leren

Bij samenwerkend leren gaan studenten in kleine groepen aan de slag. Hierbij werken ze naast academische vaardigheden ook werken aan sociale vaardigheden. Zo kunnen ze oefenen met samenwerken en het functioneren binnen een groep en het geven en ontvangen van peerfeedback. De docent kan dit faciliteren met verschillende synchrone (live) en asynchrone (niet-live) tools.

Tip: bekijk de peerfeedbackpagina over het praktisch vormgeven van peerfeedback. Hier vind je informatie over de keuzes die je kunt maken, geleerde lessen en voorbeelden van het inzetten van peerfeedback binnen verschillende opleidingen.

Online samenwerkend leren met behulp van de Stimuleringsregeling

In het kader van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs kunnen instellingen experimenteren met het vormgeven van in dit geval, online samenwerkend leren. De projecten in de kaders hieronder belichten verschillende invalshoeken op samenwerkend leren.

Project Bison – Begeleiden in Synchroon Online oNderwijs

Lees meer over het elektronisch handboek dat De Open Universiteit heeft ontwikkeld met richtlijnen voor het ontwerpen, ontwikkelen en verzorgen van de (online) begeleiding van samenwerkend leren in virtuele klassen. 

Project - Enhancing student interaction through a gamified knowledge-sharing platform

Lees meer over hoe Delft University of Technology ondanks de exponentiële groei in informaticastudenten toch een hechte gemeenschap kan behouden.

Lees ook het praktijkverhaal van de projectleider.

Project CRAFT-co – online schrijverswerkplaats met feedbackteams

Lees hier meer over de app die de Open Universiteit ontwikkelde de sociale interactie te verbeteren op basis van feedback en reflectie.

Project – Feedback and Reflection in Online Collaborative Learning (FROCOLE)

Lees hier meer over de app die de Open Universiteit ontwikkelde de sociale interactie te verbeteren op basis van feedback en reflectie.

Project – The imprinted brain

Lees meer over hoe er bij de Universiteit Utrecht en University of Leeds in heterogene studentengroepen wordt samengewerkt aan interdisciplinaire onderwerpen.

Project – Gezamenlijk online kritisch reflecteren op betekenisvolle stage-ervaring

Lees meer over hoe Saxion de online samenwerking tussen studenten, praktijkbegeleiders en supervisors heeft opgezet voor een betekenisvollere stage-ervaring.

Project – Kolomoverstijgende online peerfeedback in interprofessioneel werkplekleren

Lees meer hoe Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd interprofessioneel werkplekleren in de zorg willen versterken en studenten (wo, hbo en mbo) in staat stellen om zo van en over elkaar te leren.

Project – Education of the future

Lees meer over dit project van de UU, TU/e en WUR om een synchrone en interdisciplinaire cursus over Sustainability Challenges (duurzaamheidsuitdagingen) te ontwikkelen in de Virtual Classroom.